POSWin      

 Úvodní informace

 POSWin Mini

 POSWin Start

 POSWin

 Technologie

 XDATA spol. s r.o.

Řídicí a informační systém pro veřejné i neveřejné čerpací stanice PHL
POSWin


Prostředí POSWin - prodej na dotykovém displeji

Řídící systém POSWin je určen k ovládání a řízení všech funkcí elektronických stojanů, hladinoměrů a totemů a k zajištění prodeje jak pohonných hmot, tak i zboží a služeb. Systém sestává z centrální řídící jednotky, barevného monitoru (na kterém jsou názorně zobrazeny veškeré informace nutné pro obsluhu) a speciální klávesnice s ergonomickým rozmístěním tlačítek. Pro tisk účtenek se dodává čtyřicetisloupcová tiskárna, na tisk výstupních sestav se používá tiskárna formátu A4. Sestavu lze doplnit čtečkou čarového kódu, dvouřádkovým zákaznickým displejem, pokladní zásuvkou, čtečkou magnetických karet umístěnou přímo v ovládací klávesnici a dotykového displeje (touch screen).


Prostředí POSWin - monitoring nádrží

Systém je určen k obsluze prodeje zboží, služeb a PHL. Jedná se o tzv. operativní skladové hospodářství. (Dle konfigurace buď metoda FIFO nebo metoda průměrných nákupních cen.) Výstupy z něho jsou použity jako podklad pro vedení účetnictví. Z hlediska ovládání je systém rozčleněn na dvě základní úlohy: prodej přes pokladnu a vedení skladového hospodářství. Obě úlohy lze provádět na 1 počítačové pokladně, efektivnější sestava se skládá z počítačové pokladny a počítače backoffice, kdy systém plní obě úlohy současně a nemusí být přerušen prodej na pokladně. (Systém je navržen pro práci v lokální síti počítačů LAN, tím je zajištěna možnost připojení více než jedné pokladny či počítačů backoffice u větších čerpacích stanic). Systém je možné propojit s venkovními platebními terminály .

Řídící systém POSWin je vytvořen v prostředí Delphi a SQL databáze Advantage Database Server (ADS).

Lokální počítačová síť s řídícím systémem POSWin do počtu 10-ti počítačů (včetně) nevyžaduje další samostatný počítač jako server.

© 2024 XDATA spol. s r.o.